Kokybės politika

UAB "SEC Baltic" kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

 

Mes, UAB "SEC Baltic" darbuotojai, įsipareigojame skirti maksimalias pastangas atliekamo darbo kokybei, tausoti aplinką, dirbti saugiai ir saugoti sveikatą.

Pagrindiniai bendrovės tikslai ir nuostatos kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:

  • kokybę, aplinkos apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą skirti pagrindiniais bendrovės veiklos prioritetais;
  • maksimaliai patenkinti Klientų lūkesčius, vykdyti teisinius ir kitus privalomus reikalavimus, darbus planuoti ir vykdyti taupant išteklius ir siekiant geriausių ekonominių rezultatų Klientams ir bendrovei;
  • aktyviai palaikyti abipusį ryšį su klientais;
  • užtikrinti Klientus, kad bendradarbiaujant su mūsų įmone jų investicijos bus efektyvios;
  • nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rodiklius, kelti darbuotojų kvalifikaciją, diegiant tobulesnes technologijas ir darbo organizavimo metodus;
  • laikytis aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, pirmenybę teikiant prevencinėms priemonėms;
  • užtikrinti, kad visi mūsų partneriai ir tiekėjai atitiktų aukščiausius kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus;
  • reguliariai peržiūrėti ir vertinti kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

 

Mūsų politika ir pasiekimai kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse yra vieši. Bendrovės vadovybė prisiima visišką atsakomybę, kad ši politika būtų suprasta ir įgyvendinama bendrovėje ir prieinama suinteresuotoms šalims.