Veiklos politika

Veiklos politika

Veiklos politika – tai UAB “SEC Baltic” (toliau – SEC Baltic) darbuotojų ir vadovybės įsipareigojimai aukščiausiu lygiu, vykdant švino rūgšties ir ličio baterijų bei kintamosios ir nuolatinės srovės sistemų projektavimo, gamybos, montavimo ir priežiūros veiklą, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentų reikalavimais ir norminiais dokumentais, tenkinti užsakovų poreikius, užtikrinti darbuotojų kompetencijos tobulinimą, organizacinį tobulėjimą, stiprinti ir plėtoti kokybės bei aplinkos tausojimo kultūrą, prisiimant asmeninę atsakomybę už projektuojamų/gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų kokybę bei poveikį aplinkai.

 

Tikslai ir vadovybės įsipareigojimai

 •  Nuolat gerinti vadybos integruotos sistemos, įgyvendintos pagal ISO 9001: 2015 ir ISO 14001:2015, veiksmingumą ir rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų lūkesčius ir rinkos inovacijas.
 •  Užtikrinti vadybos integruotos sistemos priežiūrą ir siekti palaipsnio sistemos tobulėjimo, į tobulinimo procesą įtraukiant visus SEC Baltic darbuotojus.
 •  Garantuoti lyderystės ir vadybos visais lygmenimis efektyvumą, tobulinti planavimo procesą, veiklos ir rezultatų dermę.
 •  Gerinti gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymą.
 •  Gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų rezultatų kokybę užtikrinti nuolat stebint, vertinant ir tobulinant integruotos sistemos procesus.
 •  Siekti nuolatinio administracijos ir kitų darbuotojų kvalifikacijos bei bendrųjų gebėjimų tobulinimo.
 •  Nuolat turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti naujoves, gaminant produktus, teikiant paslaugas ir kuriant palankią darbo aplinką.
 •  SEC Baltic veikloje naudoti medžiagas, komponentus, priemones ir technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, vykstant produktų gamybos procesui ir pastarojo aptarnavimo veikloms.
 •  Siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo.
 •  Organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo sistemą, dirbti taip, kad būtų kuo mažiau atliekų ir organizuoti antrinį jų panaudojimą.
 •  Ugdyti SEC Baltic kiekvieno darbuotojo atsakomybę ir supratimą, kad aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių tausojimas yra ne tik bendra SEC Baltic bet ir jo asmeninė pareiga.
 •  Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti SEC Baltic metinius tikslus, taip pat užtikrinant, kad šie atitinka SEC Baltic strateginius tikslus.
 •  Informuoti visuomenę apie SEC Baltic veiklą ir pasiekimus.
 •  Reguliariai peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti SEC Baltic veiklos politiką, kad ji išliktų atitinkanti SEC Baltic ketinimus ir užtikrintų SEC Baltic veiklos tęstinumą.

 

SEC Baltic vadovybė atsakinga už tai, kad ši politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visų SEC Baltic darbuotojų visuose veiklos lygiuose, bei žinoma visoms suinteresuotoms šalims.